[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"/plugins/sectionOne/img/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"Título principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Qui som?</h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">Som una empresa familiar amb una traject&ograve;ria de m&eacute;s de 80 anys en el sector de la construcci&oacute;</span><br role=\"presentation\" /><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">i experts immobiliaris de la zona d&rsquo;Igualada i comarca de l&rsquo;Anoia.</span></p>\n<p><br role=\"presentation\" /><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">Ens marquem com a objectiu fer realitat els desitjos de milers de persones i fam&iacute;lies, perqu&egrave;</span><br role=\"presentation\" /><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">proporcionar la seva llar &eacute;s la nostra ra&oacute; de ser.</span></p>\n<p><br role=\"presentation\" /><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">Oferint i buscant la millor selecci&oacute; de solars, llars, locals comercials, naus industrials de venda i</span><br role=\"presentation\" /><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">lloguer per satisfer sempre el nostre client amb un seguiment personalitzat.</span></p>\n<p><br role=\"presentation\" /><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">AICAT (Agents Immobiliaris de Catalunya) n&uacute;m. 9674</span><br role=\"presentation\" /><span dir=\"ltr\" role=\"presentation\">API (Agents Propietat Immobili&agrave;ria) n&uacute;m. 3911</span></p>","limit":-1,"order":101}]

Qui som?

Som una empresa familiar amb una trajectòria de més de 80 anys en el sector de la construcció
i experts immobiliaris de la zona d’Igualada i comarca de l’Anoia.


Ens marquem com a objectiu fer realitat els desitjos de milers de persones i famílies, perquè
proporcionar la seva llar és la nostra raó de ser.


Oferint i buscant la millor selecció de solars, llars, locals comercials, naus industrials de venda i
lloguer per satisfer sempre el nostre client amb un seguiment personalitzat.


AICAT (Agents Immobiliaris de Catalunya) núm. 9674
API (Agents Propietat Immobiliària) núm. 3911


Cargando datos. Un momento, por favor...